De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

 
1. Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas gewerkt worden aan de principes prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.
 
Mijn behandeling pas ik aan de energie van de cliënt aan door te peilen hoe zijn energie is met behulp van vragen en voelen. Ik blijf altijd in gesprek als ik het gevoel heb nog wat meer informatie nodig te hebben om een compleet beeld te vormen. Ook het lichaam verteld genoeg met de spieren, bindweefsel en huid. Aan de hand daarvan kan ik o.a. de intensiteit en manier van behandelen bepalen.
 
2. Prikkeloverdracht
De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.
 
Inmiddels heb ik wel gemerkt dat prikkels bij iedereen weer anders binnen komen en kunnen worden geïnterpreteerd. Door middel van prikkels te geven en de reactie te lezen kan ik een beeld krijgen van hoe de situatie mogelijk kan zijn. Mensen met stress hebben over het algemeen een hogere gevoeligheid dan iemand die in een ontspannen toestand is. Soms kan het de gedachte aan pijn alleen al zijn die maakt dat iemand meer gespannen op de tafel ligt en ook sneller de pijn voelt.
 
3. Drainage
In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.
 
Voeding is iets waar ik me al een tijdje in verdiep. Dan met name voeding als medicijn. Hierover heb ik ook een stuk geschreven op mijn site. Omdat we als mensen veel in contact komen met pesticiden, zware metalen en andere ziekmakende stoffen is het noodzaak om dat uit het lichaam te krijgen en zo min mogelijk erin te laten. Daarnaast hebben een hoop mensen een magnesium tekort. Dit kan krampen en stijfheid veroorzaken maar ook onrust in het lichaam. Magnesium gebruik ik al enige tijd in mijn praktijk en krijg daar positieve feedback op terug van klanten.

4. Voeding
Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest.
Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.
 
Wat ik al eerder schreef; voeding als medicijn. Ik las hier een mooie uitspraak over: eet je voeding als medicijn of wordt genoodzaakt medicijnen als voeding te eten.
Ik verdiep me al een tijd in de helende werking van verschillende medicinale paddenstoelen.
Dit integreer ik ook in mijn dagelijkse dieet

 
5. Geestelijk welzijn
Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.
 
Waar ik zelf veel mee te maken heb zijn cliënten die met stress klachten binnenkomen. Hoofdpijn, slecht kunnen slapen, niet goed voor zichzelf zorgen.. Wat ik ook terug krijg, naast feedback over de behandeling, is dat de gesprekken ook als erg fijn worden ervaren. Vanwege een open houding stellen cliënten zich ook meer open waardoor het gesprek maar ook de behandeling een meer diepgaand karakter krijgt. Dit draagt mijns inziens bij aan een positief behandel effect.